Veritabanı (Database)

Birbirileriyle ilşkili veriler topluluğudur.Veri tabanı sadece veriler yığını değil bunlar arasındaki ilişkileride saklar.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri(Database Management Systems):Veri tabanını oluşturmak ve üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirme işlemi sağlayan bir programlar koleksiyonudur.Bu neden veritabanı yönetim sistemleri çeşitli uygulamalar için veri tabanına tanımlama,oluşturma ve üzerinde işlem yapma yeteneği olan genel maksatlı bir yazılım sistemidir.

Veri Tabanının Üstünlükleri:

1-)Veri tekrarını önler.

2-)Veri bütünlüğü sağlar.

3-)Bellek alanının israfı en aza indirilir.

4-)Veritabanı sistemlerinde standart bir sorgulama dili kullanılmaktadır.

Veritabanı Sistemlerinin Getirdiği Riskler

1-)Veritabanı sisteminin kurulum ve bakımı normal dosya sistemlerine göre daha pahalıdır.

2-)Veritabanı sisteminde bazı bileşenler iyi tasarlanmadığı zaman sistem bir bütün olarak ciddi başarısızlıklara uğrayabilir.

Veri Modeli

Verileri mantıksal düzeyde düzenlemek için kullanılan kavramlar, yapılar ve işlemler bütününe denir.Her veritabanı yönetim sistemi bir veri modeli kullanır.Bir veritabanı yönetim sistemi oluşturulacak her veritabanında yer alacak veriler arasındaki bağıntılar mantıksal düzeyde ilgili veri modeline göre düzenlenir.

Veri Modeli Çeşitleri

1-)Sıra Düzeysel Veri Modeli

2-)Ağ Veri Modeli

3-)İlişkisel Veri Modeli *(En çok kullanılan)

4-)Nesneye Yönelik Veri Modeli

Bir cevap yazın