Category: Veritabanı

SQL Sorgusu Komut Çalıştırma Sırası 0

SQL Sorgusu Komut Çalıştırma Sırası

From: Sorgu çalıştırılırken ilk olarak from sözcüğünden sonra genel tablo ele alınır ve bu komut çalışır. Join: Bir sql sorgusunda join veya joinler varsa fromdan sonra yazılan tabloya ek olarak...

SQL Replication 0

SQL Replication

Snapshot Publication: Yayıncı veritabanı belirli aralıklarla abone olan veritabanlarına yayınlanır. Script alınarak bulk insert yapılan bir türdür. Her değişiklik olduğunda veri tabanı karşı tarafta sıfırdan oluşturulur. Transactional Publication: Başlangıçta yayıncı...

Sql Group By Row Count 0

Sql Group By Row Count

Merhabalar aşağıdaki bulunan kısa sql cümleciği ile KurumNo’su 5 olan Kuruma ait birden fazla Kullanıcı kişisi varsa bu kişi adetini döndürür. select count(*) from (select TCNo from Kullanici where KurumNo=5...

MSSQL ‘Recovery Pending’ Çözümü 13

MSSQL ‘Recovery Pending’ Çözümü

SQL Server durdurun ve bu veritabanındaki transaction log dosyasını kaldırın. Veritabanını acil moda alıp, veritabanını yeniden başlatın ve aşağıdaki sorguları çalıştınız. ALTER DATABASE [DB_Name] SET SINGLE_USER WITH NO_WAIT ALTER DATABASE...

SQL Select İnsert İnto Kullanımı 0

SQL Select İnsert İnto Kullanımı

tblKisi tablosundaki tüm kayıtları tblKisiler tablosuna insert etmek için kullanılacak komut [code lang=”sql”] INSERT INTO tblKisiler SELECT * FROM tblKisi; tblKisi tablosundaki sadece Ad, Soyad, TCKimlikNo kayıtlarını tblKisiler tablosuna insert...

MSSQL ISNUMERIC Kullanımı 0

MSSQL ISNUMERIC Kullanımı

Aşağıdaki sorgu çalıştığında PostalCode kolonundaki veriler int, numeric, bigint, money, smallint, smallmoney, tinyint, float, decimal, real veri tiplerinden birine uygun değilse sonuç döndürülecektir. SELECT City, PostalCode FROM Person.Address WHERE ISNUMERIC(PostalCode)...

MSSQL Uppercase ve Lowercase Kullanımı 0

MSSQL Uppercase ve Lowercase Kullanımı

Kisi tablosundaki Ad kolonunda bulunan kayıtları büyük harfe çevrilmiş şekilde update eder. [code lang=”sql”] UPDATE Kisi SET Ad= UPPER(Ad) Kisi tablosundaki Ad kolonunda bulunan kayıtları büyük harfe çevirir. [code lang=”sql”]...

SQL Transaction Isolation Level 0

SQL Transaction Isolation Level

1-) Read Committed:Commit edilen verileri okur. Bir tablo üzerinde update işlemi yapan bir transaction çalışırken, başka bir transaction bu tabloya erişmeye kalkarsa sonuç dönmeyecektir. Çünkü bu modda update edilen data...

Common Table Expressions (CTE) Kullanımı 2

Common Table Expressions (CTE) Kullanımı

CTE kullanımı için with kelimesinden sonra bu tabloyu kullanabilmek için Cte_Ad kısmına isim veriyoruz. Daha sonra parantez açıp kullanmak istediğimiz kolon isimlerini yazıyoruz. Ben Column1, Column2 kolonlarını kullanacağımı belirttim ardından...