Varlık-Bağıntı Modeli (ER=Entity-Relationship Model)

ER Modeli ile İlgili Kavramlar

Varlık(Entity):Varolan ve benzerlerinden ayırt edilebilen herşeye denir.entity

Varlık Kümesi(Entity Set):Aynı türdeki benzer varlıkların oluşturduğu kümedir.

Nitelik(Attribute):Bir varlık kümesindeki varlıkların özelliklerini göstermek ve birbirinden ayırt etmek için kullanılır.

nitelik

Bağıntı(Relationship):İki ya da daha çok varlığın birleşmesi, biraraya gelmesi aralarında ilişki kurmasıdır.Öğrenci-Ders

bagıntı

Bağıntı Kümesi(Relationship Set):Aynı tür benzer bağıntıların kümesine bağıntı kümesi denir.

Bir cevap yazın