SQL Sorgusu Komut Çalıştırma Sırası

  • From: Sorgu çalıştırılırken ilk olarak from sözcüğünden sonra genel tablo ele alınır ve bu komut çalışır.
  • Join: Bir sql sorgusunda join veya joinler varsa fromdan sonra yazılan tabloya ek olarak join yapılacak tablolar sorguya bağlanır, ikinci sırada bu komut çalıştırılır.
  • Where: Eğer yazılan sorguda where komutu varsa where komutundan sonra gelen koşullar çalıştırılır. Eğer joinli bir sorgunuz varsa join yaptığınız tablodaki bazı kolonlarda filtreleme yapılacaksa where yerine join kısmına yazmak sorguyu daha performanslı hale getirecektir.
  • Group By: Bu komut sonrasında yazılan kolon isimlerine göre gruplama yapmanızı sağlar. Yazdığınız sorgu sonucunda her bir satır için tekil kayıt görmek için veya gruplayıp o gruba göre toplamlarını göstermek istediğiniz kolonlar için kullanılır. Distinct komutundan daha performanslıdır.
  • Having: Group by ile beraber kullanılır. Where komutu ile benzer çalışır fakat group by ifadesinde kullanılacak kolonlarda filtreleme yapmamızı sağlar.
  • Select: Sorgunun çalıştırılması sırasında gösterilmesi istenen kolon adlarının yazıldığı kısımdır.
  • Distinct: Group by komutu ile benzer işlevdedir. Group by komutu Select yapmadan gruplama yaparken Distinct komutu sorgu çalıştırılır sonra select kısmında oluşan kolonlarda sıkıştırma yapıp aynı olan satırları tekil hale getirmeyi sağlar.
  • Order By: Sorgunun çalıştırılması sonucunda Select ifadesinden sonra yazılan kolonlar için sıralama yapmamızı sağlar.
  • Offset, Limit, Top: Çalışan sorgu sonucunda gösterilecek kayıt sayısını belirlemek için kullanılır.

Bir cevap yazın