Regex Kullanımı

Merhabalar bu blog yazımda regex kullanımından bahsedeceğim.

Regex yani regular expression, belirlemiş olduğunuz patterne uygun ifadeleri, girdi olarak verdiğiniz text içerisinde aramaya, bir veya daha fazla eşlenenleri çıkarmaya yarar.

emrah$ -> $ ifadesi biten metinler için kullanılır. Burada emrah ile biten textleri eşleştirir.

emrah* -> * ifadesi * dan önceki karakterden 0 veya daha fazla içeren textleri eşleştirmek için kullanılır. Burada emra ile başlayıp h harfinin artarda 0 veya daha geçtiği textleri eşleştirir.

^emrah -> ^ ifadesi başlayan metinleri yakalamak için kullanılır. Burada emrah ile başlayan textler yakalanır.

emrah? -> ? karakteri kendisinden önceki karakterden 0 veya 1 kez geçen
metinleri yakalamak için kullanılır.

emrah+ -> + karakteri kendisinden önceki karakterden 1 veya daha fazla kez geçen metinleri yakalamak için kullanılır.

emrah{2} -> {2} ifadesi kendisinden önceki karakterden 2 tane olan metinleri yakalamak için kullanılır.

emrah{2,} -> {2,} ifadesi kendisinden önceki karakterden 2 veya daha fazla olan metinleri yakalamak için kullanılır.

emrah{2,5} -> {2,5} ifadesi kendisinden önceki karakterden artarda 2’den 5′ kadar geçen metinleri yakalamak için kullanılır.

emr(ah){2} -> {2} ifadesi kendisinden önceki parantez içindeki ifadelerden 2 tane olan metinleri yakalamak için kullanılır.

[a-zA-Z] -> a ile z veya A ile Z arasındaki tüm harflerden en az bir tanesini içermesini bekler.

[^a-zA-Z] -> a ile z veya A ile Z arasındaki harfler harici karakterlerden bir tanesini içermesini bekler.

\D-> Rakam olmayan karakterleri eşleştirmek için kullanılır.

\d -> digit yani rakamları eşleştirmek için kullanılır.

\d{5} -> Burada 5 rakamlı girilen sayıyı eşleştirir.

\d{1,5} -> 1 rakamdan 5 rakama kadar girilen rakamlardan oluşan sayıyı eşleştirir.

E-Posta Geçerlilik Regexi İnceleyelim.

E-Posta Regex -> ^\w+([-+.’]\w+)@\w+([-.]\w+).\w+([-.]\w+)*$

Test E-Posta Adresi -> emrah.4+kahra-man@de-neme.com

Yukarıdaki satırda bulunan regex ifadesini soldan sağa doğru yorumluyoruz.

^ ifadesi başlamalı diyor peki eposta adresi ne ile başlamalı \w ile başlamalı yani a-z, A-Z, 0-9 veya _ karakterlerinden biriyle başlamalı. Ardından + karakteri olduğu için \w için geçerli olan karakterlerden 1 veya daha fazla olabilir demektir. Şimdiye kadar yazdığımız regex ile test e-posta adresindeki emrah kısmını geçerli saydık. Regexin devamında bir parantez var. Parantezin içinde ilk olarak [-+.’] ifadesi var bu ifade ilk kısımdan (emrah) sonra -+.’ karakterlerinden bir tanesinin gelebileceğini ama ardındanki \w ifadesinden de anlayacağımız üzere mutlaka a-z, A-Z, 0-9 veya _ ile bitmesi gerektiğini söylüyor ve bu kısmın parantezi kapatmadan önce yazılan + işaretinden a-z, A-Z, 0-9 ifadelerinden 0 veya daha fazla kez olabileceğini anlatıyor ve test e-posta adresindeki .4, +ka, ‘hra, -man ifadelerinin yakalanmasını sağlıyor. Parantezden sonraki * ise .4, +ka, ‘hra, -man ifadelerinin tamamının geçerli bir text olduğunu ifade ediyor. @ karakterinden sonraki \w+ ifadesi a-z, A-Z, 0-9 ifadelerinden 1 veya daha fazla kez gelebileceğini anlatıyor, test e-posta adresindeki de kısmını bu ifade ile yakalıyoruz. ([-.]\w+) ifadesi ile -neme kısmını yakalıyoruz. . ile zaten .com’un . noktasını yakaladık. Son bölümdeki \w+([-.]\w+) ifadesi önceki bölümde zaten anlatmıştık buradaki fark * ve $ ile bitmesi bu karakterler * bu kısmın defalarca olacağini $ ile bu kısım ile eposta adresinin bitmesi gerektiğini ifade ediyor.

Bir cevap yazın