Python Matematiksel Fonksiyonlar

abs fonksiyonu içine yazılan sayının mutlak değerini alır.

[code lang=”python”]abs(-5.0)

5.0

abs(-20L)

20L

pow:Üs alma işlemini gerçekleştiren fomksiyondur.

[code lang=”python”]pow(5,2)

25

3 lü kullanıldığında ise durum şöyledir

[code lang=”python”]pow(2,5,10) =(2**5)%10

2 = 2

yukarıdaki yazdığımız kodda önce 2 nin 5. kuvveti alınır 32 bulunur sonra 32 nin mod 10 u alınır.Sonuç olarak iki işlemde aynı işi yapar ve 2 bulunur.

round:Yuvarlama işlemini yapan fonksiyondur.

[code lang=”python”]round(5.567)
6.0

round(5.567,2) #virgülden sonraki kısım sayının kaç basamak yuvarlanacağını gösterir
5.57

max():Parantez içine girilen sayıların en büyük olanını verir.

[code lang=”python”]max(10,5,20)
20

min():Parantez içine girilen sayıların en küçük olanını verir.

[code lang=”python”]min(10,20,5.5)
5.5

Bir cevap yazın