Python Temel İşlemler

Pythonda aritmetik işlemler yapılırken işlem sırasında hangi sayı tipleri kullanılmışsa sonuç o cinsten olacaktır.İnt ile İnt bölünürse sonuç int olur.Ama ikisinde bir tanesi float olursa sonuç float olur.
Toplama İşlemi
[code lang=”python”]>>>> 3+5
8

Çıkarma İşlemi
[code lang=”python”]>>>> 9-4
5

Çarpma İşlemi
[code lang=”python”]>>>8*4
32

Bölme İşlemi
[code lang=”python”]>>> 7/5
1

>>> 7/4.0
1.75
Yukarıdaki işlemler için öncelik Çarpma ve Bölme sonrasında Toplama ve Çıkarmadır.Ancak parantez varsa önce parantez içindeki işlemler yapılır.
[code lang=”python”]>>>2*(5+4)
18

>>> 2*5+4
14

Pythonda bir sayının kuvvetini almak için ** operatörü kullanılır.
[code lang=”python”]>>> 8**4
4096

>>>5**2
25

Python karmaşık sayılar üzerindede işlem yapar.
[code lang=”python”]>>> (3+5i)+(4+4i)
SyntaxError: invalid syntax

>>>(3+5j)+(4+4j)
(7+9j)
Yukarıdada görüldüğü gibi karmaşık sayılarda sık kullandığımız i yerine pythonda j kullanmalıyız.Aksi taktirde hata verecektir.Python ile karmaşık sayılar üzerinde +,-,*,/ operatörlerinin hepsini kullanabiliriz.

[code lang=”python”]>>>(3+5j)-(4+4j)
(-1+1j)

>>>(3+5j)*(4+4j)
(-8+32j)

>>>(3+5j)/(4+4j)
(1+0.25j)

Bir cevap yazın