Python Raw_Input ve Input ile Ekrandan Değer Okuma

Raw_Input fonksiyonunu kullanarak ekran değer okursak okunan değeri string olarak algılayacaktır ona göre işlem yapacaktır.Input fonksıyonunu kullanırsak bu seferde ekrandan okunan değeri sayı olarak algılayacaktır ona göre işlem yapacaktır.
[code lang=”python”]a=raw_input("Sayı 1:")
b=raw_input("Sayı 2:")
toplam=a+b
print toplam
yukarıdaki kodu çalıştırdığımızda Sayı 1 olarak 5 , Sayı 2 olarak ise 7 girersek toplam değeri 57 olacaktır ve bu 57 sayısı ekrana yazdırılacaktır.
[code lang=”python”]a=input("Sayı 1:")
b=input("Sayı 2:")
toplam=a+b
print toplam
aynı kodda bu sefer raw_input yerine input kullanalım.Sayı 1 olarak 5 , Sayı 2 olarak ise 7 girersek toplam değeri 12 olacaktır ve bu 12 sayısı ekrana yazdırılacaktır.

Bir cevap yazın