Javascript Array Eleman Ekleme

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src=”http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js”></script>
<script>

//sayfa yüklendiğinde çalışmasını istediğim için document.ready() bölümüne yazdım.
$(document).ready(function(){

// İçerisine item ekleyeceğimiz testArray isimli bir boş array tanımladık.
var testArray= [];

//obj adında bir dictionary’e 4 adet eleman ekledik.
var obj = {
key1: ‘Emrah’,
key2: ‘Kahraman’,
key3: ‘Java’,
key4: ‘AspNet’
}

// obj dictionary’sindeki elemanları testArraye for döngüsü ile ekliyoruz.
for(var k in obj)
testArray.push(k);

//Arrayda bulunan toplam eleman sayısını ve arrayin ikinci elemanının değerini alert olarak basmak için aşağıdaki kod parçası kullanılır.
alert(“Toplam eleman sayısı: ” + testArray.length + ” Arrayin ikinci elemanı: ” + testArray[1]);

});
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>

Bir cevap yazın