Category: Web Programlama

Kendo Grid Column Disable 0

Kendo Grid Column Disable

function onGridEdits(e) { if (e.container.find("input").attr("name") == ‘Ad’ || e.container.find("input").attr("name") == ‘Soyad’ || e.container.find("input").attr("name") == ‘TCKimlikNo’) { this.closeCell(); } } @(Html.KendoGrid<MyProject.Dto.KisiDto>(Model.kisiListesi) .Name("kisilerGrid") .ToolBar(c => c.Template(@<text> <span id="gridBaslik" style="padding-left: 8px; padding-right: 0px;...

Kendo UI Grid Paging Disable 0

Kendo UI Grid Paging Disable

@(Html.KendoGrid<MusteriDto>(Model.musteriler) .Name("musterilerGrid") .Columns(columns =>; { columns.Template(@<text></text>).Title("Seç").ClientTemplate("<input type=’checkbox’ class=’checkbox’ name=’musteriSec’ />").Width("1%").HtmlAttributes(new { style = "text-align: center;" }); columns.Bound(c => c.Pk).Width("5%").Visible(false); columns.Bound(c => c.AdSoyad).Width("5%").Title("Ad Soyad"); columns.Bound(c => c.KimlikNo).Width("5%").Title("TC Kimlik No"); columns.Bound(c =>...

jQuery  input:text disabled / enabled 0

jQuery input:text disabled / enabled

Sayfanızda bulunan bütün input kontrolleri pasif hale getirmek için aşağıdaki kod satırını kullanmanız yeterli olacaktır. jQuery(":input").attr("disabled", "disabled"); Sayfanızda pasif olarak bulunan bütün input kontrolleri tekrar aktif hale getirmek için aşağıdaki...

Javascript Array Eleman Ekleme 0

Javascript Array Eleman Ekleme

<!DOCTYPE html> <html> <head> <script src=”http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js”></script> <script> //sayfa yüklendiğinde çalışmasını istediğim için document.ready() bölümüne yazdım. $(document).ready(function(){ // İçerisine item ekleyeceğimiz testArray isimli bir boş array tanımladık. var testArray= []; //obj...

Kendo UI Grid dataSource İşlemleri 0

Kendo UI Grid dataSource İşlemleri

DenemeGrid’imizin tüm satır sayısını almak için; $(‘#DenemeGrid’).data(“kendoGrid”).dataSource.total() DenemeGrid’imizin 1. satırını almak için; $(‘#DenemeGrid’).data(“kendoGrid”).dataSource.data()[1] DenemeGrid’imizin tüm satırlarındaki verileri almak için; $(‘#DenemeGrid’).data(“kendoGrid”).dataSource.data() DenemeGrid’imizin readActionını çağırarak gridi yeniden yüklemek için; var grid =...

Kendo UI Grid Datasource Clear 0

Kendo UI Grid Datasource Clear

gridTest ismindeki gridimizde bulunan rowları aşağıdaki kod parçası ile temizleyebiliriz. var grid = $(“gridTest”).data(“kendoGrid”); grid.dataSource.data([]);

jQuery Nesne Seçimi ve Click Event 1

jQuery Nesne Seçimi ve Click Event

  jQueryde istediğimiz nesnelere nesne id sinin başına # işareti koyarak jQuery(“#btnTest”) şeklinde erişiyoruz. Aşağıdaki kod parçasında btnTest isminde butonumuza tıklanıldığında Ad ve Soyad inputlarına Emrah KAHRAMAN yazdırılma işlemi yapılmaktadır....