Visual Studio Klayve Kısayollar

1-) try yazıp 2 kez tab tuşuna basmak

try
{

}
catch (Exception)
{
throw;
}

2-) tryf yazıp 2 kez tab tuşuna basmak

try
{

}
finally
{

}
3-) for yazıp 2 kez tab tuşuna basmak

for (int i = 0; i < length; i++) { } 4-) foreach yazıp 2 kez tab tuşuna basmak foreach (var item in collection) { } 5-) forr yazıp 2 kez tab tuşuna basmak for (int i = length - 1; i >= 0; i–)
{

}

6-) if yazıp 2 kez tab tuşuna basmak
if (true)
{

}

7-) prop yazıp 2 kez tab tuşuna basmak

public int MyProperty { get; set; }

8 -) propg yazıp 2 kez tab tuşuna basmak

public int MyProperty { get; private set; }

9-) switch yazıp 2 kez tab tuşuna basmak

switch (switch_on)
{
default:
break;
}
10 -) Shift + Ctrl + A Projeye yeni bir item (Class, interface) eklemek için kullanılır.
11 -) Ctrl + M + O Tüm açık olan metodları kapatır.
12 -) Ctrl + M + L Tüm metodları açık hale getirir.
13 -) Ctrl + Shift + B Solution build eder.
14 -) Ctrl + Pause build iptal eder.
15 -) F9 Debug break point koymaya yarar.
16 -) .edmx Seç Ctrl + 1 Model Browser açılır.
17 -) Ctrl + K ardından Ctrl + C İlgili satırı yorum haline dönüştürmek için kullanılır. Ctrl + K ardından Ctrl + U İlgili satırı yorum halinden çıkarmak için kullanılır

“Visual Studio Klayve Kısayollar” üzerine 1 yorum.

Bir cevap yazın