Javada Kod Standartları

Değişkenler: “_”,”$” veya bir harfle başlamak zorundadır.Küçük harf ile başlar.İkinci, üçüncü kelimenin ilk harfi büyük olur.

Örnek: int personelTcNumarasi;

Sabitler:Tamamı büyük harflar yazılır.Kelime arasına _ konulur

Örnek: int MAX_VALUE;

Classlar:Büyük harfler başlar.İkinci, üçüncü kelimenin ilk hafleride büyük olur.

Örnek: public class OgrenciBilgisi{}

Metodlar: Küçük harf ile başlar.İkinci, üçüncü kelimenin ilk harfi büyük olur.

Örnek: public void personelEkleme ( ) { }

Paketler:Küçük harfler başlar.Aralarına nokta koyularak alt klasör isimleri yazılabilir.

Örnek: package emrah.kahraman

Bir cevap yazın