Category: Java

Java İnterface vs Abstract Class 0

Java İnterface vs Abstract Class

1. Abstract class ile tekli kalıtım, interface ile çoklu kalıtım yapabilirsiniz. 2. İkisinde de new operatörü ile object oluşturulamaz. 3. Interface sadece kendinden türeyen classların doldurmak zorunda olduğu gövdesi boş...

Java Derby Tablo Oluşturma 1

Java Derby Tablo Oluşturma

Create table students (id INTEGER NOT NULL GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (START WİTH 1 ,INCREMENT BY 1),NAME VARCHAR(24) NOT NULL,ADRESS VARCHAR(1024) NOT NULL, CONSTRAINT primary_key PRIMARY KEY (id));

Java – Singleton Desing Pattern 0

Java – Singleton Desing Pattern

public class UserKatalog { private static UserKatalog instance; private static Object lock=new Object(); private UserKatalog() { System.out.println("UserKatalog singleton nesnesi olusturuldu"); } public static UserKatalog getInstance() { if(instance==null) { synchronized (lock)...

Java Programlama Dili ile Entropi Hesabı 0

Java Programlama Dili ile Entropi Hesabı

Entropi hesabı için içerisinde 5×5 lik bir matris bulunan test.txt dosyasını C sürücüsüne oluşturmanız gerekmektedir. Aşağıdaki kod parçası verileri o text dosyadan okuyacaktır. import java.io.BufferedReader; import java.io.File; import java.io.FileNotFoundException; import...

Java Dosyadan Okunan Dokumandaki Her Kelimeden Kaç Adet Olduğunu Bulma 5

Java Dosyadan Okunan Dokumandaki Her Kelimeden Kaç Adet Olduğunu Bulma

import java.io.BufferedReader; import java.io.File; import java.io.FileReader; import java.io.IOException; import java.util.ArrayList; import java.util.HashMap; import java.util.Iterator; import java.util.Map; import java.util.Set; import java.util.StringTokenizer; import java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue; public class DosyadanOkunanKelimeninAdeti { public static void main(String[]...

Java String Bölme – StringBuffer Kullanımı 0

Java String Bölme – StringBuffer Kullanımı

package blog.emrahkahraman.com.tr; public class BolunmusStringBirlestir { public static void main(String[] args) { String ad="Emrah"; String soyad="Kahraman"; int yas=25; //Birlestirmek istedigimiz verileri depolamak icin buffer nesne olusturduk StringBuffer buffer=new StringBuffer(); //olusturdugumuz...

Java Random Kullanımı 0

Java Random Kullanımı

package blog.emrahkahraman.com.tr; import java.util.Random; public class RandomKullanimi { public static void main(String[] args) { // Random nesnesi olusturduk Random r = new Random(); //10 elemanli iki dizi olusturduk int[] dizi=new...

Java Tek Boyutlu ve Çok Boyutlu Dizi Kullanımı 2

Java Tek Boyutlu ve Çok Boyutlu Dizi Kullanımı

package blog.emrahkahraman.com.tr; import java.util.Scanner; public class DiziKullanimi { static int [] sayi=new int[9]; static int [][] coklusayi=new int [3][3]; static double [] kayannoktali = {10.0, 20.0, 31.5,36.0}; static String[][] isim...

Java Yazıcıdan Çıktı Alma (Java Printer Kullanımı) 3

Java Yazıcıdan Çıktı Alma (Java Printer Kullanımı)

import java.awt.Container; import java.awt.event.ActionEvent; import java.awt.event.ActionListener; import javax.print.Doc; import javax.print.DocFlavor; import javax.print.DocPrintJob; import javax.print.PrintException; import javax.print.PrintService; import javax.print.PrintServiceLookup; import javax.print.attribute.HashPrintRequestAttributeSet; import javax.print.attribute.PrintRequestAttributeSet; import javax.print.attribute.standard.Copies; import javax.print.attribute.standard.MediaSizeName; import javax.swing.JButton; import javax.swing.JComboBox;...