Java Polimorfizm – Çok Şekillilik – Çok Biçimlilik

Bir nesnenin davranışlarını duruma göre değiştirebilme yeteneğidir. Nesneler içeride farklı çalışmalarına rağmen dışarıdan aynı görünmelerine verilen addır.

Programlara daha basit görünüm sağlar(bir çok davranış biçimi için tek bir arayüz sağlar) buda programların test ve hata kontrolünü kolaylaştırır.

Çok biçimliliğin sağlanabilmesi için üst sınıftaki işlem soyut tanımlanmalıdır. Tek arabirim çok metod manasına da gelir.

Bir cevap yazın