Java Tek Boyutlu ve Çok Boyutlu Dizi Kullanımı

package blog.emrahkahraman.com.tr;

import java.util.Scanner;

public class DiziKullanimi {

static int [] sayi=new int[9];
static int [][] coklusayi=new int [3][3];
static double [] kayannoktali = {10.0, 20.0, 31.5,36.0};
static String[][] isim = {{"Bay", "Bayan"},{"Emrah", "Aleyna"}};
static char[] takim = { ‘g’, ‘a’, ‘l’, ‘a’, ‘t’, ‘a’, ‘s’,’a’, ‘r’, ‘a’, ‘y’ };
static char[] ytakim = new char[3];

public static void main(String[] args) {
System.out.println("Dizi Boyutu "+isim.length);

//takım dizisinin 3. elemanından başlayarak ytakim dizisine 3 elemanını atama işlemi
System.arraycopy(takim, 3, ytakim, 0, 3);
System.out.println(new String(ytakim));

//kayannoktali dizisinin boyutunun bulunması ve elemanların ekrana yazdirilmasi
for(int i=0;i<kayannoktali.length;i++)
System.out.println((i+1)+" "+kayannoktali[i]);

//sayi dizimize klavyeden 9 adet deger okutuyoruz
Scanner tara=new Scanner(System.in);
for(int i=0;i<9;i++)
{
System.out.println("Sayi Giriniz");
sayi[i]=tara.nextInt();
}

//sayi dizimize okuttugumuz 9 degeri coklusayi dizimize atiyoruz
int k=0;
for(int i=0;i<3;i++)
for(int j=0;j<3;j++)
{
coklusayi[i][j]=sayi[k];
++k;
}

//coklusayi dizimize ekrana yazdiriyoruz
for(int i=0;i<3;i++)
for(int j=0;j<3;j++)
{
System.out.println(coklusayi[i][j]);

}
}

}

“Java Tek Boyutlu ve Çok Boyutlu Dizi Kullanımı” üzerine 2 yorum.

  1. Sayfanizda Chrome tarayicisinda beyaz ekrana çift tıklamada belirli alan beyaz oluyor. Düzenlersen,z daha verimli olur.

Bir cevap yazın