Java 2 Sayının Yazılışlarının Uzunlukları Çarpımı ile Toplamlarının Eşitliğini Bulma

public class RakamiYaziyaCevir {

private static final String[] birler = { "", "bir", "iki", "üc", "dort",
"bes", "alti", "yedi", "sekiz", "dokuz" };

private static final String[] onlar = { "", "on", "yirmi", "otuz", "kirk",
"elli", "altmis", "yetmis", "seksen", "doksan" };

public static String cevir(int sayi) {
String yazi;

if (sayi % 100 < 10) {
yazi = birler[sayi % 100];
sayi /= 100;
} else {
yazi = birler[sayi % 10];
sayi /= 10;

yazi = onlar[sayi % 10] + yazi;
sayi /= 10;
}

if (sayi == 0) {
return yazi;
}
String sonuc;
if (sayi == 1) {
sonuc = "yüz" + yazi;
} else {
sonuc = birler[sayi] + " yüz" + yazi;
}
return sonuc;
}
}

public class Test {

public static void main(String[] args) {
int sayi = 0;
RakamiYaziyaCevir n = new RakamiYaziyaCevir();
int bir, iki, a, b;
a = 64;
b = 26;

for (int i = 1; i <50; i++) {
for (int j = 1; j <50; j++)

{
bir = n.cevir(i).length();
iki = n.cevir(j).length();
if ((i + j) == (bir * iki)) {
if(i>=j)
{
sayi=i;
}

else
{
sayi=j;
}
System.out.println(i + " " + j + " sayilar aynı");
}
}

}

System.out.println("En Büyük Sayı "+ sayi);
}

}

Bir cevap yazın