MSSQL ISNUMERIC Kullanımı

Aşağıdaki sorgu çalıştığında PostalCode kolonundaki veriler int, numeric, bigint, money, smallint, smallmoney, tinyint, float, decimal, real veri tiplerinden birine uygun değilse sonuç döndürülecektir.

SELECT City, PostalCode
FROM Person.Address
WHERE ISNUMERIC(PostalCode)<> 1

Bir cevap yazın