MSSQL Uppercase ve Lowercase Kullanımı

Kisi tablosundaki Ad kolonunda bulunan kayıtları büyük harfe çevrilmiş şekilde update eder.
[code lang=”sql”]
UPDATE
Kisi
SET
Ad= UPPER(Ad)

Kisi tablosundaki Ad kolonunda bulunan kayıtları büyük harfe çevirir.
[code lang=”sql”]
SELECT
UPPER(Ad) AS Ad
FROM
Kisi

Kisi tablosundaki Ad kolonunda bulunan kayıtları küçük harfe çevrilmiş şekilde update eder.
[code lang=”sql”]
UPDATE
Kisi
SET
Ad= LOWER(Ad)

Kisi tablosundaki Ad kolonunda bulunan kayıtları küçük harfe çevirir.
[code lang=”sql”]
SELECT
LOWER(Ad) AS Ad
FROM
Kisi

Bir cevap yazın