SQL Select İnsert İnto Kullanımı

tblKisi tablosundaki tüm kayıtları tblKisiler tablosuna insert etmek için kullanılacak komut

[code lang=”sql”]
INSERT INTO tblKisiler
SELECT * FROM tblKisi;

tblKisi tablosundaki sadece Ad, Soyad, TCKimlikNo kayıtlarını tblKisiler tablosuna insert etmek için kullanılacak komut tblKisiler tablosunda baska kolonlar varsa o kolonları sorgulaya eklemediğimiz için null değer basılacaktır.
[code lang=”sql”]
INSERT INTO tblKisiler
(Ad,Soyad,TCKimlikNo)
SELECT Ad,Soyad,TCKimlikNo
FROM tblKisi;

tblKisi tablosundaki İli Ankara olan kayıtların sadece Ad, Soyad, TCKimlikNo kolonlarındaki verileri tblKisiler tablosuna insert etmek için kullanılacak komut tblKisiler tablosunda baska kolonlar varsa o kolonları sorgulaya eklemediğimiz için null değer basılacaktır.
[code lang=”sql”]
INSERT INTO tblKisiler
(Ad,Soyad,TCKimlikNo)
SELECT Ad,Soyad,TCKimlikNo
FROM tblKisi
WHERE Il=’Ankara’;

Bir cevap yazın