Java İnterface vs Abstract Class

1. Abstract class ile tekli kalıtım, interface ile çoklu kalıtım yapabilirsiniz.
2. İkisinde de new operatörü ile object oluşturulamaz.
3. Interface sadece kendinden türeyen classların doldurmak zorunda olduğu gövdesi boş metodları içerir, Abstract classta en az 1 adet abstract metod olmak zorundadır. Ama gövdesi dolu metodları da içerebilir.

Bir cevap yazın