Java Random Kullanımı

package blog.emrahkahraman.com.tr;

import java.util.Random;

public class RandomKullanimi {

public static void main(String[] args) {
// Random nesnesi olusturduk
Random r = new Random();
//10 elemanli iki dizi olusturduk
int[] dizi=new int[10];
double [] dizi1=new double[10];

//olusturdugumuz ilk diziye random sayilar atayalim.
for (int i = 0; i < 10; i++) {
//0 ile 99 arasinda rasgele sayi uretip diziye ekliyoruz
dizi[i]=r.nextInt(100);

}

//dizide elemanlari yazdiralim
for (int i = 0; i < 10; i++) {
System.out.println((i+1)+". eleman "+dizi[i]);

}

//olusturdugumuz diziye random sayilar atayalim.
for (int i = 0; i < 10; i++) {
//double 0 ile 1 arasinda rasgele sayi uretti biz bunu 100 ile carpip 0 ile 99 arasinda sayilara donusturduk
dizi1[i]=r.nextDouble()*100;
}

//dizide elemanlari yazdiralim
for (int i = 0; i < 10; i++) {
System.out.println((i+1)+". eleman "+dizi1[i]);

}

//rasgele boolean bir deger urettik
boolean deger=r.nextBoolean();
System.out.println("deger "+deger);

//nextInt icine kac girersek 0 ile o deger arasinda sayi uretilir
int sayi=r.nextInt(10000);

//nextInt icine sayi girmezsek 2^(32)sayi dan bir deger alir (deger negatifte olabilir)
int sayi1=r.nextInt();
System.out.println(sayi1);
}

}

Ekran Çıktısı

1. eleman 82
2. eleman 17
3. eleman 37
4. eleman 52
5. eleman 3
6. eleman 7
7. eleman 27
8. eleman 26
9. eleman 90
10. eleman 97
1. eleman 77.3075630858599
2. eleman 6.708591186138357
3. eleman 14.18168233503858
4. eleman 8.429766990408549
5. eleman 91.03963294865261
6. eleman 25.712845430237486
7. eleman 26.784414529723133
8. eleman 59.29726845216132
9. eleman 30.552250030357353
10. eleman 41.61693625050048
deger true
-1935781631

Bir cevap yazın