Java String Bölme – StringBuffer Kullanımı

package blog.emrahkahraman.com.tr;

public class BolunmusStringBirlestir {

public static void main(String[] args) {
String ad="Emrah";
String soyad="Kahraman";
int yas=25;
//Birlestirmek istedigimiz verileri depolamak icin buffer nesne olusturduk
StringBuffer buffer=new StringBuffer();

//olusturdugumuz buffera istedigimiz verileri ekledik.
buffer.append(ad);
buffer.append(soyad);
buffer.append(" "+yas);
//buffer daki verleri stringe donusturduk ve ekrana bastik
String birlestirilmis=buffer.toString();
System.out.println(" Ad Soyad "+birlestirilmis);
}

}

Ekran Çıktısı
Ad Soyad EmrahKahraman 25

Bir cevap yazın