Entropi hesabı için içerisinde 5×5 lik bir matris bulunan test.txt dosyasını C sürücüsüne oluşturmanız gerekmektedir. Aşağıdaki kod parçası verileri o text dosyadan okuyacaktır.

				import java.io.BufferedReader;
				import java.io.File;
				import java.io.FileNotFoundException;
				import java.io.FileReader;
				import java.io.IOException;
				import java.util.StringTokenizer;

				public class NewClass {
				
				public static void main(String[] args) {
				String[][] dizi = new String[5][5];

				try {
				File f = new File("c:\\test.txt");
				FileReader fr;
				fr = new FileReader(f);
				BufferedReader br = new BufferedReader(fr);
				String satir;
				int j = 0;
				try {
				// bos satır olana kadar dosyayı oku
				while ((satir = br.readLine()) != null) {
				System.out.println(satir);
				// satirlari bosluklara gore bol
				StringTokenizer st = new StringTokenizer(satir);

				while (st.hasMoreElements()) {
				for (int i = 0; i<5; i++) {
				dizi[j][i] = st.nextElement().toString();
				}
				j++;

				}
				}

				// kaynak dugumler
				for (int k = 0; k<5; k++) {

				double entrop=0;
				int count=0;

				for(int i=0;i<dizi.length;i++) {

				if(dizi[k]==dizi[i]) {
				count++;
				}

				double probability=count/dizi.length;
				entrop += -(probability* (Math.log(probability) * Math.log(2)));
				System.out.println("entropi "+ entrop );
				System.out.println("probability "+ probability);
				}
				}
				} catch (IOException e) {
				e.printStackTrace();
				}
				} catch (FileNotFoundException e) {
				e.printStackTrace();
				}
				}
				}
Etiketler: ,

Yazar : Emrah Kahraman

Bilgisayar Mühendisi

Java Programlama Dili ile Entropi Hesabı Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Sponsor
Alexa
Hakkımda
Bağlantılar