Python Değişken Tanımlama ve Tip Dönüşümleri

Pythondaki değişken tiplerinden ilk olarak string değişken tipi ile başlayalım.
[code lang=”python”]>>>a=Emrah
dediğimizde a değişenine Emrah değerini atammış oluruz.
[code lang=”python”]>>>print a
ile a değişkenin içeriğini ekrana yazarız burda ekranda Emrah yazacaktır.
[code lang=”python”]>>>x=Emrah
>>>y=Kahraman
>>>z=x+y
>>>print z
yazıp enter ladığımızda ekrana Emrah Kahraman yazacaktır.
[code lang=”python”]>>>x=4
yazdığımızda x değişkenine int tipinde 4 sayısını atamış oluruz
[code lang=”python”]>>>y=4
yazdığımızda ise string tipinde 4 sayısını atamış oluruz.
[code lang=”python”]>>>z=x+y
yazarsak hata mesajı alırız.44 elde etmek istiyorsak xi string tipe dönüştürmeliyiz.8 elde etmek istiyorsak y yi int tipine dönüştürmeliyiz.Peki bu dönüşümleri nasıl yapacağız?
8 için
[code lang=”python”]>>>z=x+int(y)
>>>print z yazarız.
44 için
>>>z=str(x)+y
>>>print z
yazarız

[code lang=”python”]int(120) string tipinde 120 int tipine dönüştürüldü
float(12.4) string tipinde 12.4 float tipine dönüştürüldü
iki satırda bir satırlık kod yazmak için ; kullanabiliriz.
[code lang=”python”]>>>float(4); float(3.5)
yazdığımızda ekrana 4.0 ve 3.5 yazdırılacaktır.
[code lang=”python”]>>>"67"+str(120)
yazıp enterlarsak sonuç ‘67120 olacaktır.
İkinci bir yönetem ise tip dönüşümlerinde nesne modelidir.
İnt tipinden String tipine dönüşüm kullanımı ağaşıdaki gibidir.
[code lang=”python”]>>>x=10
>>> x.__str__()
String tip değişkenlerin karakter uzunluğunu bulmak için len komutunu kullanırız.
[code lang=”python”]len(Ne Mutlu Turkum Diyene)
yazarsak boşluklarıda karakter olarak saydığı için 22 sonucunu verecektir.

Bir cevap yazın