Java Programlamada TextField ve ActionListener Kullanımı

Ad ve Soyad isimli iki textfield den soyad textfieldine yazı girip enter tuşuna bastığımızda ad isimli textfielde kopyalama yapacaktır.
Deneme01.java //Dosya Adı
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Container;
import java.awt.TextField;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
public class Deneme01 extends JFrame implements ActionListener{ private TextField txtAd;
private TextField txtSoyad;

public Deneme01(){
txtAd=new TextField();
txtSoyad=new TextField();
setSize(400,300);
pencereGoster();
}

public void pencereGoster(){
Container con=this.getContentPane();
con.setLayout(new BorderLayout());
con.add(txtAd, BorderLayout.CENTER);
con.add(txtSoyad,BorderLayout.PAGE_START);
txtSoyad.addActionListener(this);
}

public static void main(String[] args) {
Deneme01 d=new Deneme01();
d.setVisible(true);
}

public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
if(e.getSource()==txtSoyad)
{
txtAd.setText(txtSoyad.getText());
}
}
}

“Java Programlamada TextField ve ActionListener Kullanımı” üzerine 1 yorum.

Bir cevap yazın