Javada Queue (Kuyruk) Yapısı

Kuyruk: eleman ekleme işlemlerinin listenin sonundan ,çıkarma işlemlerinin ise listenin başından yapıldığı özel bir yapıdır.İlk giren ilk çıkar (FİFO) mantığı ile çalışır ve ara elemanlara doğrudan erişim yapılamaz.

Queue.class
import java.util.PriorityQueue;
import java.util.Queue;

public class QueueOrnek1 {
public static void main(String[] args) {
Queue kuyruk = new PriorityQueue();

kuyruk.add(new Integer(4));
kuyruk.add(new Integer(3));
kuyruk.add(new Integer(2));
kuyruk.add(new Integer(5));
kuyruk.add(new Integer(1));
kuyruk.add(new Integer(6));
kuyruk.add(new Integer(9));

System.out.println(kuyruk.poll());
System.out.println(kuyruk.peek());
System.out.println(kuyruk.poll());
System.out.println(kuyruk.peek());
System.out.println(kuyruk.poll());
System.out.println(kuyruk.poll());
System.out.println(kuyruk.poll());
System.out.println("Boyutu="+kuyruk.size());
}
}

1
2
2
3
3
4
5
Boyutu=2

Bir cevap yazın