ASP.NET Web Api Kullanımı 5 (Post Kullanımı)

Asp.Net Web Api yazı dizisine bu yazımda Post metodu ile nasıl request yapılırı anlatarak devam edeceğim.
Daha önceki Web Api yazılarımda olusturduğumuz ValuesController içine aşağıdaki Kisi classını ekleyelim. Kisi classı içinde isimleri Ad ve Soyad olmak üzere 2 adet string property bulunmaktadır.

public class Kisi {
public string Ad;
public string Soyad;
}

Daha sonra Post metoduna bu olusturduğumuz Kisi classından bir obje parametre olarak gönderelim. [FromBody] ifadesi bizim kisi objesini gönderirken objeyi body içinde göndereceğimiz anlamına gelmektedir. [FromUri] yazmış olsaydık bu sefer parametreyi Url den göndermemiz gerekirdi.

// POST api/<controller>
[HttpPost]
public void Post([FromBody]Kisi kisi)
{
string ad = kisi !=null ? kisi.Ad :"";
}

Artık projeyi build edebiliriz. Projeyi Build ettikten sonra Post request göndermek için Google Chrome web tarayıcı ve Chrome eklentilerinden Simple Rest Client
kullanıyorum.

URL kısmına projeimize çalıştırdğımız url yazalım.
Method kısmından Post seçelim.
Headers kısmına Kisi bilgisini Json formatında göndereceğim için
Content-Type: application/json; charset=utf-8
yazalım. Data kısmına ise {“Ad”:”Emrah”,”Soyad”:”Kahraman”} yazalım.

3

Send butonuna basalım. Kodumuzda ise Post metoduna breakpoint koyduğumuzda Simple Rest Client dan gönderdiğimiz verilere erişebiliriz.

2

Bir cevap yazın