Java Derby Tablo Oluşturma

Create table students (id INTEGER NOT NULL GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (START WİTH 1 ,INCREMENT BY 1),NAME VARCHAR(24) NOT NULL,ADRESS VARCHAR(1024) NOT NULL, CONSTRAINT primary_key PRIMARY KEY (id));

“Java Derby Tablo Oluşturma” üzerine 1 yorum.

  1. merhaba, derby eclipse’ye nasıl kurulur ve derby icine nasıl bir veri yazılır?

Bir cevap yazın