Access denied.

//Kullanıcı listesindeki tüm kullanıcıların aktif hale getirilmesi
List kullaniciListesi = GetKullaniciListesi();
kullaniciListesi .stream().forEach(kullanici-> kullanici.AkitfMi = true);

//Listedek, değeri boş string olmayan elemanlardan yeni bir liste oluşturulması
List strings = Arrays.asList(“abc”, “”, “bc”, “efg”, “abcd”,””, “jkl”);
List
filtered = strings.stream().filter(string -> !string.isEmpty()).collect(Collectors.toList());

Etiketler: ,

Yazar : Emrah Kahraman

Bilgisayar Mühendisi

Java 8 Stream Lambda Expression Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Kan Bağışı
Reklam Panosu
Gurme

Reklam Panosu
Bağlantılar