Java Socket – Sayı İstek Uygulaması

Uygulama 5050 portunda çalışmaktadır.Client Server dan sayı ister ve Server 6 tane sayı gönderir.

Server Sınıfı

import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import java.net.*;

public class ChatServer {
String[] adviceList = {"1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12"};

public void go() {

try {

ServerSocket c=new ServerSocket(5050);
while(true)
{
Socket s=c.accept();
PrintWriter writer=new PrintWriter(s.getOutputStream());
String mesaj=getMesaj();
writer.println(mesaj);
writer.close();
System.out.println("Server’ın seçtiği sayı: " + mesaj);
}
}

catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}

private String getMesaj() {
int random = (int) (Math.random() * adviceList.length);
return adviceList[random];

}

public static void main(String[] args) {
ChatServer server=new ChatServer();
server.go();
}
}

Client Sınıfı
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.Socket;

public class ChatClient {
public void go() {
try {
int i=0;
while(i<6)
{
Socket s=new Socket("localhost",5050);
InputStreamReader streamReader=new InputStreamReader(s.getInputStream());
BufferedReader reader=new BufferedReader(streamReader);
String mesaj=reader.readLine();
System.out.println("Sayı Gönder:"+mesaj);
++i;
reader.close();
}

} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}

public static void main(String[] args) {
ChatClient chat=new ChatClient();
chat.go();
}
}

“Java Socket – Sayı İstek Uygulaması” üzerine 1 yorum.

 1. elimde aşağıdaki gibi kod var ve kullanıcalr istediği kadar kullanıcı ekleyebilcek yardımcı olursanız

  import java.awt.Graphics;
  import java.awt.event.KeyEvent;
  import java.awt.event.KeyListener;
  import java.awt.event.MouseEvent;
  import java.awt.event.MouseListener;
  import javax.swing.ImageIcon;
  import javax.swing.JFrame;
  import javax.swing.JLabel;
  import javax.swing.JOptionPane;

  public class SpaceShip extends JFrame implements KeyListener, MouseListener, Runnable
  {
  int k=0;
  public static void main(String[] args)
  { new SpaceShip().setVisible(true); }

  Thread runner;
  int speed = 100; //sleeps for 100 milliseconds, decrease if you want faster and increse if you want it slower
  JLabel lblShip = new JLabel(new ImageIcon(“c://spaceship.jpg”));
  JLabel lblShip2 = new JLabel(new ImageIcon(“c://spaceship1.jpg”));

  //1. gemi değişkenleri:
  static int x = 450, y = 0, width = 50, height = 50, incAmountX = 0, incAmountY = 0;
  boolean shoot = false;
  int shootX = 0, shootY = 0;

  //2. gemi değişkenleri:
  static int x2 = 0, y2 = 200, width2 = 50, height2 = 50, incAmountX2 = 0, incAmountY2 = 0;
  boolean shoot2 = false;
  int shootX2 = 0, shootY2 = 0;

  public SpaceShip()
  {
  super(“SpaceShip Wars”);
  setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  setSize(500, 500);
  setLayout(null);
  lblShip.setBounds(x, y, 35, 30);
  add(lblShip);
  lblShip2.setBounds(x2, y2, 35, 30);

  add(lblShip2);

  addKeyListener(this);
  addMouseListener(this);
  runner = new Thread(this);
  runner.start();
  }

  public void keyPressed(KeyEvent e)
  {
  shoot = shoot2 = false;
  switch(e.getKeyCode())
  {
  //1. gemi kontrolleri ok tuşları
  case KeyEvent.VK_UP: incAmountY = -1; incAmountX = 0; break;
  case KeyEvent.VK_DOWN: incAmountY = 1; incAmountX = 0; break;
  case KeyEvent.VK_LEFT: incAmountX = -1; incAmountY = 0; break;
  case KeyEvent.VK_RIGHT: incAmountX = 1; incAmountY = 0; break;

  //2. gemi kontrolleri w-a-s-d tuşları
  case KeyEvent.VK_W: incAmountY2 = -1; incAmountX2 = 0; break;
  case KeyEvent.VK_S: incAmountY2 = 1; incAmountX2 = 0; break;
  case KeyEvent.VK_A: incAmountX2 = -1; incAmountY2 = 0; break;
  case KeyEvent.VK_D: incAmountX2 = 1; incAmountY2 = 0; incAmountX3 = 1; incAmountY3 = 0;
  break;

  //gemileri durdurmak için escape
  case KeyEvent.VK_ESCAPE: incAmountX = incAmountY = incAmountX2 = incAmountY2 = 0; break;
  }
  lblShip.setBounds(x, y, width, height);
  lblShip2.setBounds(x2, y2, width2, height2);

  }
  public void run()
  {
  while(true)
  {
  try
  {
  runner.sleep(speed);
  x += incAmountX;
  y += incAmountY;
  lblShip.setBounds(x, y, width, height);
  x2 += incAmountX2;
  y2 += incAmountY2;
  lblShip2.setBounds(x2, y2, width2, height2);
  lblShip3.setBounds(x3, y3, width3, height3);
  x3 += incAmountX3;
  y3 += incAmountY3;
  repaint();
  }
  catch (InterruptedException e)
  { e.printStackTrace(); }
  }
  }
  public void paint(Graphics g)
  {
  super.paint(g);
  if(shoot)
  g.drawLine(shootX, shootY, x + 20, y + 50);
  else if(shoot2)
  g.drawLine(shootX2, shootY2, x2 + 20, y2 + 50);
  }
  public void mousePressed(MouseEvent e)
  {
  //sol tuş basılıysa 1. gemi ateş eder:
  if(e.getButton() == 1)
  {

  shoot = true;
  shootX = e.getX();
  shootY = e.getY();
  System.out.println(shootX + ” ” + shootY + ” : ” + x2 + ” “+ y2);
  //2. gemi menzilde mi diye kontrol et, eğer menzildeyse oyunu bitir:
  if(shootX >= x2 – 60 && shootX = y2 – 80 && shootY = x – 30 && shootX2 = y – 40 && shootY2 <= y + 40)
  {
  runner.stop();
  JOptionPane.showMessageDialog(null, "2. gemi 1. gemiyi vurdu, oyun bitti");
  }
  }
  repaint();
  }
  //elini mouse'tan kaldırınca ateşi kessin.
  public void mouseReleased(MouseEvent arg0)
  {
  shoot = shoot2 = false;
  repaint();
  }
  public void keyReleased(KeyEvent arg0)
  { }
  public void keyTyped(KeyEvent arg0)
  { }
  public void mouseClicked(MouseEvent e)
  { }
  public void mouseEntered(MouseEvent arg0)
  { }
  public void mouseExited(MouseEvent arg0)
  { }
  }

Bir cevap yazın