Kendo UI Grid dataSource İşlemleri

DenemeGrid’imizin tüm satır sayısını almak için;

$(‘#DenemeGrid’).data(“kendoGrid”).dataSource.total()

DenemeGrid’imizin 1. satırını almak için;

$(‘#DenemeGrid’).data(“kendoGrid”).dataSource.data()[1]

DenemeGrid’imizin tüm satırlarındaki verileri almak için;

$(‘#DenemeGrid’).data(“kendoGrid”).dataSource.data()

DenemeGrid’imizin readActionını çağırarak gridi yeniden yüklemek için;

var grid = $(“#DenemeGrid”).data(“kendoGrid”);
grid.dataSource.page(1);
grid.dataSource.read();

kod parçalarını kullanabiliriz.

Bir cevap yazın