C# Combobox Kontrolü

Aşağı doğru açılan bir liste kontrolüdür.Değerleri önceden belli olan elemanların seçimi için kullanılır.Liste kutusuna benzer ama listedeki elemanlardan sadece seçili olanları gösterir.
Properties penceresinden dropdown stil seçeneğinden simple,dropdown,dropdownlist seçenekleri ile combobox yapısını değiştirebilirsiniz.
Simple:Aşağı doğru açılamayan fakat içeriği kullanıcı tarafından değiştirebilen combobox oluşturur.
Dropdown:Comboboxların en çok kullanılan özelliklerinden biridir.Açılabilen ve kullanıcı tarafından bilgi girilebilen combobox oluşturur.
DropdownList:Aşağı doğru açılabilen fakat içeriği kullanıcı tarafından değiştirilemeyen combobox oluşturur.
Comboboxa iki şekilde eleman eklenir Birincisi kodla, ikincisi properties menüsünden Items bölümünden eklenir.

private void Form1_Load(…){
Combobox1.Items.Add(Programcı);
Combobox1.Items.Add(Öğretmen);
Combobox1.Items.Add(Mühendis);}

FindStringExact:Comboboxa bilgi girilebiliyor ve girdiğimiz bilgi önceden comboboxa girilmemişse ekleme yapmamızı sağlıyor.
combobox_thumb[6]

Yukarıdaki resimdeki gibi bir form oluşturup Combobox için aşağıdaki kodları yazabiliriz.

private void Form1_Load(…)
{
string [] meslekler={Programci,Mühendis,Öğretmen};
Combobox1.Items.AddRange(meslekler);
}
private void combobox1_leave(…)
{
if(Combobox1.FindStringExact(Combobox1.text>0))
{
Combobox1.Items.Add(Combobox1.text);
}
}

Bir cevap yazın