Resim Açıklaması

Python Değişken Tanımlama ve Tip Dönüşümleri

Pythondaki değişken tiplerinden ilk olarak string değişken tipi ile başlayalım. dediğimizde a değişenine Emrah değerini atammış oluruz. ile a değişkenin içeriğini ekrana yazarız burda ekranda Emrah yazacaktır. yazıp enter ladığımızda ekrana Emrah Kahraman yazacaktır. yazdığımızda x değişkenine int tipinde 4 sayısını atamış oluruz yazdığımızda ise string tipinde 4 sayısını atamış oluruz. yazarsak hata mesajı alırız.44 […]

08-02-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java Programlamada TextField ve ActionListener Kullanımı

Ad ve Soyad isimli iki textfield den soyad textfieldine yazı girip enter tuşuna bastığımızda ad isimli textfielde kopyalama yapacaktır. Deneme01.java //Dosya Adı

04-02-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java Programlama PostgreSql Veritabanından Sorgu

http://jdbc.postgresql.org/download/postgresql-8.4-701.jdbc3.jar adresinden PostgreSql’in Java için JDBC Driver’ını indirip projemize dahil edelim.Sonra önceden yapmış olduğum  uygulamada framede actionperformed metodunu boş bırakmıştım.ordaki actionperformed metodunun yerine bu metodu ekledim.

02-02-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java Programlama İçinde JTextField , JLabel , JButton Kullanılan JFrame Örneği

Üzerinde iki tane JTextField , iki tane JLabel ve bir tane JButton bulunan bir JFrame kodladım.JTextField lerde Emrah ve KAHRAMAN yazmaktadır. Veritabani.java

01-02-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java RMI Msn Uygulaması

Bu uygulamamı iki bilgisayar üzerinde çalışacak şekilde yaptım.Birinci bilgisayarda hem MsnServer hem MsnClient sınıfları çalıştırılacak ikinci bilgisayarda ise sadece MsnClient sınıfı çalıştıracaktır.Birinci bilgisayarda olması gereken sınıflar MsnServer, MsnClient,MsnImpl sınıfları ve Msn interface’i ikinci bilgisayarda ise MsnClient sınıfı ve Msn interfacedir. Msn interface

31-01-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Refactoring Bad Smell – Extract Method

Birçok neden için kısa metod iyi bir tercihtir.Birincisi metodun tekrar kullanım şansı artar.İkincisi büyük metodları anlamak zaman alır, yorum satılarını okumak gerekir.Ama küçük metodlar kodun amacına uygun iyi bir isimlendirme ile kolayca anlaşılır.Metodlar daha basit hale gelir. Extract Method Adımları1) Önce kodun amacına uygun isimde yeni bir metod oluştur.2-) Çıkarılmak istenen kodu yeni metoda kopyala,3-) […]

15-01-2010 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java RMI ile Dağıtık Programlama ( Server Üzerinde Çalışan Hesap Makinesi Uygulamam )

Bu uygulamamda server tarafında hesap makinesi işlemleri yapan bir metodum var client tarafında değerleri gönderiyorum serverda hesaplama yapılıyor ve client olan bilgisayara sonuç gönderiliyor. Client olan bilgisayarda bulunması gereken interface ve sınıf Calculator.java // Burada bir interface tanımlarız ve remote interface inden extends ederiz ve metodlarımız ile ilgili istisna fırlatırız.

26-12-2009 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Eclipse Eclemma Plugin Kod Kapsama Alanı

Bu plugini yükledikten sonra kodumuzun hangi satırlarının hiç kullanılmadığını, hangi satırların işlem gördüğünü ve hangi satırların ölü olduğunu tespit edebiliriz.İlk olarak Eclipse açalım ve Help kısmından Install New Software kısmını seçelim.1 numaralı kısımı aynen yazalım 2 numaralı add butonuna basalım ok diyelim.Sonra 3 numaralı kısımda görülen seçeneği resimdeki gibi işaretleyelim ve next diyelim.    Tekrar […]

20-12-2009 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Software Agent – Yazılım Etmeni

          Etmen, bir işi nasıl yapıldığının anlaşılmasına gerek kalmadan kullanıcıları adına gerçekleştiren makinedir.Bir yazılım etmeni, başka yazılım etmenleri veya başka yazılım birimleri(nesne yönelimli yazılım ) ile çalışabilir.Yapay zeka içerir. Etmenler aşağıdaki özellikleri barındıran donanım veya genellikle yazılım tabanlı sistemlerdir. 1-)Kullanıcıların doğrudan katılımı olmadan belirli bir özerklik çerçevesinde çalışmak, 2-)Kullanıcılar ve diğer etmenlerle iletişimde bulunmak, 3-)Ortamı […]

15-12-2009 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java Map Collection

         Anahtarlar ile Değerleri eşleştirerek saklayan bir nesnedir.Bir Mapde anahtar kopyalanamaz, sadece bir değer tutar. java.util paketindedir.          Map yapısını kullanmak için uygulamanın en üst kısmına import java.util.Map eklenmelidir.          Java platformunda üç farklı tip Map bulunmaktadır.          HashMap: Map elemanlarını hashtable yapısında saklar.          TreeMap: Anahtar-Değer ikililerini red-black ağaç veri yapısı şeklinde tutar.        […]

13-12-2009 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java Vektör ( Vector ) Kullanımı

         Boyutu belli olmayan yani eleman sayısı belli olmayan dizilere vektör denir.Boyutları artırabilir sabit değildir.         java.util sınıfının bir alt sınıfırdır. import java.util.Vector; // projeye en üstte Vector sınıfı import edilmelidir. Vector x=new Vector(); şeklinde deklare edilir. Vector x=new Vector(8); // ilk kullanım için 8 elemanlıdır sonrada değiştirilebilir. x.AddElements() // Vektöre eleman ekler. x.IsEmpty // […]

12-12-2009 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

C# Try Catch Finally Hata Yakalama Blokları

        Programcılıkta bilindiği üzere tüm dillerde hata oluşma olasılığı yüksektir.Bu hatalar gerek kullanıcılar tarafından gerekse programın çalışması için gerekli olan diğer yardımcı unsurların düzgün olarak çalışmamasında ortaya çıkar.        C# da bu hataları yakalamak için bazı yöntemler vardır.Bunlar ya try-catch ya da try-catch-finally dir. try-catch blokları try{Hataya müsait olan kodlar}catch{Hata oluşursa işleyen kodlar} try-catch-finally blokları try{Hataya […]

08-12-2009 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

C# Combobox Kontrolü

Aşağı doğru açılan bir liste kontrolüdür.Değerleri önceden belli olan elemanların seçimi için kullanılır.Liste kutusuna benzer ama listedeki elemanlardan sadece seçili olanları gösterir. Properties penceresinden dropdown stil seçeneğinden simple,dropdown,dropdownlist seçenekleri ile combobox yapısını değiştirebilirsiniz. Simple:Aşağı doğru açılamayan fakat içeriği kullanıcı tarafından değiştirebilen combobox oluşturur. Dropdown:Comboboxların en çok kullanılan özelliklerinden biridir.Açılabilen ve kullanıcı tarafından bilgi girilebilen combobox […]

07-12-2009 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

C# Uygulama Kapatma Komutu

C# da uygulamadan çıkmak için kullanılacak komut

07-12-2009 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

C# Form Komutları

Aktif Formu Kapatmak için İkinci Formu Açmak için İkinci Formu Açmak için 2. Yol

07-12-2009 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

C# Bilgisayar ve Kullanıcı Adını Öğrenme

Bilgisayarınızın adını ve kullanıcı adını öğrenmek için C# da aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

07-12-2009 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Component Base (Bileşen Tabanlı) Software Engineering

Sistematik olarak mevct bileşenlerin sisteme entegre edilmesidir.Sıfırdan kullanım olmaz.Varolan sistemlerin bileşenlerini kullanmadır.Bu yaklaşımda giderek artan bileşen standartları ortaya çıktı. Süreç Aşamaları 1-)Bileşen analizi 2-)Gereksinim değişimi 3-)Sistemin yeniden tasarımı 4-)Geliştirme ve entegrasyon

02-12-2009 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

XP (Extreme Programming) Adımları

1-)Araştırma 2-)Planlama 3-)Sürüm-ilk İterasyon 4-)Üretim 5-)Bakım 6-)Son

02-12-2009 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

XP (Extreme Programming) Temel Aktiviteleri

1-)Kodlama 2-)Test Etme 3-)Dinleme 4-)Tasarım

02-12-2009 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

XP (Extreme Programming) Temel Değerleri

1-)İletişim 2-)Basitlik 3-)Geri Bildirim 4-)Cesaret

02-12-2009 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

XP (Extreme Programming) Pratikleri

1-)Planlama Oyunu:Ufak kağıtlara yazılmış önerilerdir.Planlama işinin nasıl geliştiğini gösterir.Waterfallda planlama işi uzun sürdüğünden çevik süreçlerde süreden kazanç olur.Planlama zamanının azaltılması başlangıç için şarttır.2-)Ufak Sürümler:2 ya da 6 aylık sürümler çıkar.En çok kullancılacak olan yerler ilk başa konulur.Riski azaltır.Sürümler üst üste eklenerek gider.Gereksinimler yanlış belirlenirse, sürümler çok kısa olur anlamlı birşeyler ortaya konulmazsa zaman kaybı olur.Süre […]

02-12-2009 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Yazılım Geliştirmek İçin Gerekli Yapılar

1-)Specification(tanımlama) 2-)Desing(Tasarım) 3-)Validation(Doğrulama) 4-)Evolution(Geliştirme ,Evrim)

02-12-2009 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Evolutionary Development

Sistem gereksinimleri anlaşılmalıdır.Gerçekten ne gerekli ise ordan başlanmalıdır.Çevik yazılım geliştirme bu gruba girer.Döngü her defasında başa dönebilir yeni gereksinimler eklenebilir. Uygulanabilirlik 1-)Küçük ve orta ölçekli etkileşimli sistemler 2-)Büyük sistemin parçaları için(Örnek kullanıcı arayüzü) 3-)Kısa ömürlü sistemler için.

02-12-2009 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Javada Queue (Kuyruk) Yapısı

Kuyruk: eleman ekleme işlemlerinin listenin sonundan ,çıkarma işlemlerinin ise listenin başından yapıldığı özel bir yapıdır.İlk giren ilk çıkar (FİFO) mantığı ile çalışır ve ara elemanlara doğrudan erişim yapılamaz. Queue.class

02-11-2009 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Agile Manifesto

Kent Beck ve 16 arkadaşı tarafından 2000 yılında toplantı düzenlenmiştir.Çevik Süreçler hakkında aşağıdaki kurallar belirlenmiştir. 1-)Individuals and interactions over processes and tools (Araç ve işlemlerin yerini bireyler ve iletişim alacak) 2-)Working software over comprehensive documentation (Detaylı dökümantasyon yerine öneml olan çalışan koddur.) 3-)Customer Collaboration over contract negotiation (Sözleşmenin kuralları yerine müşteri ilke işbirliği) 4-)Responding to […]

29-10-2009 Tarihinde yazıldı
Resim Açıklaması

Java Garbage Collector

Çalışma zamanında oluşturulan nesneler, uygulama tarafından ihtiyaç duyulmadığı zamanlarda, heap bellekten temizlenir. Bellekte atıl olarak duran nesnelerin temizlenmesi için “Garbage Collector” mekanizması kullanılır. Çıktısı 1 2 2

12-10-2009 Tarihinde yazıldı
Toplam 8 Sayfa12345678
Sponsor
Alexa
Hakkımda
Bağlantılar