ASP.NET Web Api Kullanımı 7 (Put Kullanımı)

Asp.Net Web Api yazı dizisine
Bu yazımda Put methodu request nasıl yapılır ile devam edeceğim. ValuesController içindeki Put metodunu aşağıdaki şekilde değiştirelim.

// PUT api//5
[HttpPut]
public void Put(int id, [FromBody]Kisi kisi)
{
int guncellenecekID = id;
string ad = kisi != null ? kisi.Ad : “”;
string soyad = kisi != null ? kisi.Soyad : “”;
}

Projemizi build edip ardından Simple Rest Client eklentisinden aşağıdaki resimde gösterildiği şekilde request yapalım.

5

6

Bir cevap yazın