Dernek mevzuatı Madde 49’a göre;

1-) En az bir yıldan beri faaliyette bulunması,
2-) Son bir yıl içindeki, 2005 yılı için belirlenen tutar olan 50.000 TL’yi geçen alım ve satım işlemlerinin rekabet koşullarına uygun yapılması,
3-) Amacı ve gerçekleştirdiği faaliyetlerin, üyelerinin dışında yerel veya ulusal düzeyde toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte olması,
4-) Yıl içinde elde ettiği gelirinin az yarısının bu amaçla harcanması,
5-) Sahip olduğu mal varlığının ve yıllık gelirinin tüzüğünde belirtilen amacı gerçekleştirecek düzeyde olması gerekir.


Yazar : Emrah Kahraman

Bilgisayar Mühendisi

Kamu Yararı Dernek İçin Aranacak Şartlar Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Sponsor
Alexa
Hakkımda
Bağlantılar