bursa escort bursa escort beylikdüzü escort escort bayan afyon escort escort bayan istanbul escort mersin escort bayan escort kayseri bursa escort escort kayseri bursa escort banko tahmin meyve siparişi bursa escort bursa escort
import java.io.BufferedReader;
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.util.StringTokenizer;

public class ReadGraph {

	public static void main(String[] args) {
		ReadGraph rg = new ReadGraph();
		try {
			File f = new File("graph.txt");
			FileReader fr;
			fr = new FileReader(f);
			BufferedReader br = new BufferedReader(fr);
			String satir;
			int j = 0;
			try {
				// bos satır olana kadar dosyayı oku
				while ((satir = br.readLine()) != null) {
					System.out.println(satir);
					// satirlari bosluklara gore bol
					StringTokenizer st = new StringTokenizer(satir);
					int top = 0;
					// dosyanın satırlarını okuyup atama yapacagım diziyi
					// tanımladım.
					int[] x = new int[3];
					while (st.hasMoreElements()) {
						// dosyadan her satırı okuyup bır dızıye atadım
						for (int i = 0; i < 3; i++) {
							x[i] = Integer
									.parseInt(st.nextElement().toString());

							top += x[i];
						}
						// buble sort metoduna parametre olarak dosyanın her
						// satırından okududumuz elemanların dizisini gönderdim
						rg.bublesort(x);

						// dosyadan okunan her satırdakı elemanların toplamını
						// yazdırdım
						System.out.println("toplam " + top);
						top = 0;
						j++;
					}
				}

			} catch (IOException e) {
				e.printStackTrace();
			}

		} catch (FileNotFoundException e) {
			e.printStackTrace();
		}

	}

	private void bublesort(int[] x) {
		for (int pass = 1; pass < x.length; pass++) {
			for (int i = 0; i < x.length - pass; i++) {
				if (x[i] > x[i + 1]) {
					int temp = x[i];
					x[i] = x[i + 1];
					x[i + 1] = temp;
				}
			}
		}

		System.out.print("en küçük " + x[0] + "\n");
		System.out.print("en büyük " + x[2] + "\n");

	}

}

Graph.txt dosyası
7 2 5
4 1 4
4 8 4
12 7 6

Ekran Çıktısı
7 2 5
en küçük 2
en büyük 7
toplam 14
4 1 4
en küçük 1
en büyük 4
toplam 9
4 8 4
en küçük 4
en büyük 8
toplam 16
12 7 6
en küçük 6
en büyük 12
toplam 25


Yazar : Emrah Kahraman

Bilgisayar Mühendisi

Java Dosyadan Okunan Herbir Satırdaki Elemanların En Küçüğünü, En Büyüğünü ve Toplamını Bulma Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Kan Bağışı
Reklam Panosu
Gurme

Reklam Panosu
Bağlantılar