bursa escort bursa escort beylikdüzü escort escort bayan afyon escort escort bayan istanbul escort mersin escort bayan escort kayseri bursa escort escort kayseri bursa escort canlı maç izle
import java.io.BufferedReader;
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.util.StringTokenizer;

public class ReadGraph {

	public static void main(String[] args) {
		ReadGraph rg = new ReadGraph();
		try {
			File f = new File("graph.txt");
			FileReader fr;
			fr = new FileReader(f);
			BufferedReader br = new BufferedReader(fr);
			String satir;
			int j = 0;
			try {
				// bos satır olana kadar dosyayı oku
				while ((satir = br.readLine()) != null) {
					System.out.println(satir);
					// satirlari bosluklara gore bol
					StringTokenizer st = new StringTokenizer(satir);
					int top = 0;
					// dosyanın satırlarını okuyup atama yapacagım diziyi
					// tanımladım.
					int[] x = new int[3];
					while (st.hasMoreElements()) {
						// dosyadan her satırı okuyup bır dızıye atadım
						for (int i = 0; i < 3; i++) {
							x[i] = Integer
									.parseInt(st.nextElement().toString());

							top += x[i];
						}
						// buble sort metoduna parametre olarak dosyanın her
						// satırından okududumuz elemanların dizisini gönderdim
						rg.bublesort(x);

						// dosyadan okunan her satırdakı elemanların toplamını
						// yazdırdım
						System.out.println("toplam " + top);
						top = 0;
						j++;
					}
				}

			} catch (IOException e) {
				e.printStackTrace();
			}

		} catch (FileNotFoundException e) {
			e.printStackTrace();
		}

	}

	private void bublesort(int[] x) {
		for (int pass = 1; pass < x.length; pass++) {
			for (int i = 0; i < x.length - pass; i++) {
				if (x[i] > x[i + 1]) {
					int temp = x[i];
					x[i] = x[i + 1];
					x[i + 1] = temp;
				}
			}
		}

		System.out.print("en küçük " + x[0] + "\n");
		System.out.print("en büyük " + x[2] + "\n");

	}

}

Graph.txt dosyası
7 2 5
4 1 4
4 8 4
12 7 6

Ekran Çıktısı
7 2 5
en küçük 2
en büyük 7
toplam 14
4 1 4
en küçük 1
en büyük 4
toplam 9
4 8 4
en küçük 4
en büyük 8
toplam 16
12 7 6
en küçük 6
en büyük 12
toplam 25


Yazar : Emrah Kahraman

Bilgisayar Mühendisi

Java Dosyadan Okunan Herbir Satırdaki Elemanların En Küçüğünü, En Büyüğünü ve Toplamını Bulma Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Sponsor
Alexa
Hakkımda
Bağlantılar