Bu yazımda sizlere çalışan bir processi kill(sonlandırmayı) anlatacağım. Çalışan bir processi kill ederseniz bu processi çalıştıran birden fazla açık dosya varsa (Excel gibi) tüm çalışan processleri kapatır.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Diagnostics;
using System.Threading;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {

    public static void HataMesajiYaz(Exception HataMesaji)
    {

      string strLogMessage = "\nMessage : " + HataMesaji.Message +

        "\nSource : " + HataMesaji.Source +

        "\nTarget Site : " + HataMesaji.TargetSite +

        "\nStack Trace : " + HataMesaji.StackTrace;

        string logName = "BenimProjem";

        // EventLogda Hata Mesajının Nereye yazılacağını Belirliyoruz. BenimProjem adında bir Log adı olmadığı için açmamız gerekiyor. Bunu da aşağıda anlatacağım.

      if (!EventLog.SourceExists(logName))
      {
        EventLog.CreateEventSource(logName, logName);
      }

      EventLog log = new EventLog();
      //Nereye yazılacak? Event Logda BenimProjem Event log dosyasına yazılacak.
      log.Source = logName;
      
      // Hata Mesajını alıyoruz.
      strLogMessage += "\r\n\r\n--------------------------\r\n\r\n" + HataMesaji.ToString();

      // Hata mesajını log dosyasına yazdırıyoruz.
      log.WriteEntry(strLogMessage, EventLogEntryType.Error, 65534);
    }


    public void runProcess(string processname)
    {
      Process p = Process.Start(processname);
    }

    public void killProcess(string processname)
    {

      foreach (System.Diagnostics.Process p in System.Diagnostics.Process.GetProcesses())
      {
        Console.WriteLine(p.ProcessName);
        if (p.ProcessName.Equals(processname))
          p.Kill();
      } 
    }
    static void Main(string[] args)
    {
      try
      {
        Program p = new Program();
            string username = System.Security.Principal.WindowsIdentity.GetCurrent().Name.ToString();
            Console.WriteLine(username);
         //   p.runProcess("notepad");
            p.killProcess("notepad");  
      }
      catch (Exception ex)     
      {
        HataMesajiYaz(Exception ex)
      }
    }
  }
}

Yazar : Emrah Kahraman

Bilgisayar Mühendisi

“C# Run Kill Process (Exception EventLog)” için 1 Yorum

 1. FATİH dedi ki:

  process kill metodu açık olan excel sayfalarını da kapatıyor. Yani kullanıcı başka bir excel sayfasıyla çalışıyorsa onu da kapatıyor. Bana sadece benim aktardığım sayfayı kapatacak bişey lazım

C# Run Kill Process (Exception EventLog) Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Sponsor
Alexa
Hakkımda
Bağlantılar