activity_test.xml dosyası

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
   android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  >
  
  <TextView android:id="@+id/textView1"
     android:layout_width="wrap_content" 
     android:layout_height="wrap_content" 
     android:layout_alignParentTop="true"
     android:text="Nerelisiniz?" 
     android:layout_marginTop="20dp">
  </TextView>

  <RadioGroup android:id="@+id/radioGroup1" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_below="@+id/textView1">

    <RadioButton android:id="@+id/radioButton1" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="Ankara">
    </RadioButton>
    
    <RadioButton android:id="@+id/radioButton2" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_below="@+id/radioButton1" android:text="Kırşehir">
    </RadioButton>
    
    <RadioButton android:id="@+id/radioButton3" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_below="@+id/radioButton2" android:text="Nevşehir">
    </RadioButton>
    
    <RadioButton android:id="@+id/radioButton4" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_below="@+id/radioButton3" android:text="Eskişehir">
    </RadioButton>
  
   </RadioGroup>

  <Button android:id="@+id/button1" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_below="@+id/radioGroup1" android:text="Gönder">
  </Button>
 
</RelativeLayout>

Test sınıfı

package com.examaple.deneme;

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.RadioButton;
import android.widget.RadioGroup;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

public class Test extends Activity
{
	Button cevapla;
	RadioGroup radiogrubu;
	RadioButton radio01;
	RadioButton radio02;
	RadioButton radio03;
	RadioButton radio04;
	TextView txtSoru;
	
	@Override
	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
		super.onCreate(savedInstanceState);
		setContentView(R.layout.activity_test);

		radiogrubu=(RadioGroup)findViewById(R.id.radioGroup1);
		
		radio01=(RadioButton)findViewById(R.id.radioButton1);
		radio02=(RadioButton)findViewById(R.id.radioButton2);
		radio03=(RadioButton)findViewById(R.id.radioButton3);
		radio04=(RadioButton)findViewById(R.id.radioButton4);
		
		txtSoru = (TextView) findViewById(R.id.textView1);
		cevapla=(Button)findViewById(R.id.button1);
		cevapla.setOnClickListener(new View.OnClickListener() 
		{

			@Override
			public void onClick(View v)
			{
	
				int secilenRadio=radiogrubu.getCheckedRadioButtonId();
				String secilenText="";
		
				switch(secilenRadio)
				{
					case R.id.radioButton1: 
					{
						secilenText = radio01.getText().toString();
						break; 
					}
					case R.id.radioButton2:
					{
						secilenText = radio02.getText().toString();
						break;
					}
					case R.id.radioButton3:
					{ 
						secilenText = radio03.getText().toString();
						break;
					}
					case R.id.radioButton4: 
					{ 
						secilenText = radio04.getText().toString();
						break;
					}
				}
				Toast.makeText(Test.this, secilenText , Toast.LENGTH_SHORT).show();
			}
		});
		
	}
}


Yazar : Emrah Kahraman

Bilgisayar Mühendisi

Android RadioGroup ve RadioButton Kullanımı Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Kan Bağışı
Reklam Panosu
Gurme

Reklam Panosu
Bağlantılar