XML & JSON

  1. 1- JSON açılımı JavaScript Object Notation, XML açılımı Extensible Markup Languagedir.
  2. 2- XML sözdizimi <user><id>1</id><name>Emrah</name></user> şeklindedir. Veriler tree şeklinde ifade edilir. JSON sözdizimi {“id”:”1″,”name”:”Emrah”} şeklindedir. Key-Value şeklinde ifade edilir.
  3. Söz dizimi olarak JSON, XML’e göre daha basittir.
  4. 3- Aynı veri transferinde JSON daha az karakterle temsil edilir ve veri tansferinde daha hızlıdır.
  5. 4- JSON daha okunabilirdir.
  6. 5- JSON’ın javascript ile kullanımı kolaydır.
  7. 6- MongoDB, CouchDB gibi NoSQL veritabanlarının veri formatıda JSON sözdizimi şeklindedir.
  8. 7- SOAP Web Servis mimarisinde XML kullanılmaktadır.
  9. 8- RESTFUL için hem XML, hemde JSON kullanılabilir.
  10. 9- JSON verisi XML’e göre çok daha kolay işlenebilir.

Bir cevap yazın