WCF Binding Türleri

– BasicHttpBinding: Neredeyse hiçbir güvenlik seviyesi uygulanmadığından çok hızlı çalışır. İletişimin tamamı http/https protokolü üzerinden sağlanır.

– WSHttpBinding: WCF’in default binding tipidir. İletişimin tamamı http/https protokolü üzerinden sağlanır. Security ve Interoperability(Platform Desteği) vardır. Gelen ve giden bütün bilgiler için Envelop içerisindeki header bilgilerini ve body içerisindeki operasyona gelen bilgileri encrypt olarak alır ve gönderir.

– NetTcpBinding: TCP bazlı ve binary olarak çalıştığı için çok hızlı veri iletimi sağlanır. WCF’ten WCF’e ve Cross Machine için uygundur. Interoperability(Platform Desteği) yoktur. Başka bir dil (Java gibi) kullanılan bir clienttan erişecekseniz sizin için doğru binding seçimi değildir.

– WebHttpBinding: WCF Rest service olarak kullanacaksan bu binding türünü kullanabilirsiniz. İletişimin tamamı http/https protokolü üzerinden sağlanır.

– NetMsmqBinding: Queue iletişimi için kullanılır. Transfer protokolü olarak MSMQ kullanılır.

– WSFederationHttpBinding: Çoklu domainlerde Authorization ve Authentication için identity paylaşılmasını sağlayan federation service te kullanılır. İletişimin tamamı http/https protokolü üzerinden sağlanır.

Bir cevap yazın