Veri (Data), Üst Veri (MetaData), Bilgi (Knowledge), Model ve Üst Model Nedir?

Veri:Anlamlı ya da anlamsız herşeydir.

Örnek: 12845-955-753-751

Üst Veri: Veriyi tanımlayan veridir.Veri hakkında veride denilebilir.Veri için bize klavuz sunar.

Örnek: Yukarıdaki numaraların tamamı Java kitabının ISBNdir.

Bilgi:Verinin anlamlı haline denir.

12845-955-753-751 verimiz  Java kitabının ISBN dir. üst verisi ile tanımlandıktan sonra bilgi halini almıştır.

Model:Verilerin toplanmasına denir.

Üst Model:Üst verilerin toplanmasına denir.

Bir cevap yazın