Ülkemizin Kredi Notu ve Kredi Derecelendirme Kuruluşları

Günlük hayatta bir çok insan, şirket ve devlet ihtiyaçları doğrultusunda kredi kullanılır. Peki kurumlar kredi verirken karşı tarafın kredi borcunu ödeyip ödeyemeceğinden nasıl emin olur. İşte burada kredi notu ortaya çıkar. Örneğin ev almak için A bankasına gittiniz ve ev kredisi çekmek istiyorsunuz. Banka sizi tanımadğı için, sizin borcu ödeyip ödemeyeceğinizi bilemez bunun için merkez bankası tarafından tutulan bir kredi notunuz vardır. Kredi notunuz yüksek ise banka krediyi size verecektir.
Şirketler ve devletler için de kredi notunu hesaplayan, takip eden kredi derecelendirme kuruluşları vardır.
Kredi derecelendirmesi veya kredi değerlendirmesi, bir kişi, şirket veya hatta bir ülkenin kredi itibarının belirlenmesidir. Kredi derecelendirmesi, bir borçlunun kredi geçmişi hakkında yapılan bir değerlendirme olabileceği gibi, potansiyel bir borçlunun borcunu geri ödeyebilme yeteneğinin bir değerlendirmesi de olabilir. Derecelendirme bağımsız bir görüşü ifade eder ve büyük çoğunluğu halka açıklanır. Bu derecelendirmeler, Standard & Poor’s, Moody’s veya Fitch Ratings gibi kredi değerlendirme kuruluşları tarafından yapılır.

Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Verdiği Notlar ve Anlamları

Ekran Alıntısı - Kopya

En Büyük Ekonomiye Sahip 20 Ülkenin Kredi Derecelendirme Notu

kredi notlari

Ülkemizin kredi derecelendirme notu Moody’s göre Baa3, Standard & Poor’s a göre BB+, Fitch göre BBB- dir.

Yani ülkemiz Moody’s Kredi Derecelendirme Kuruluşuna göre yatırım yapılabilir düzeyde, Standard & Poor’s Kredi Derecelendirme Kuruluşuna göre yatırım yapılamaz düzeyde, Fitch Kredi Derecelendirme Kuruluşuna göre yatırım yapılabilir düzeydedir.

Bir cevap yazın