Tagged: transaction

SQL Transaction Isolation Level 0

SQL Transaction Isolation Level

1-) Read Committed:Commit edilen verileri okur. Bir tablo üzerinde update işlemi yapan bir transaction çalışırken, başka bir transaction bu tabloya erişmeye kalkarsa sonuç dönmeyecektir. Çünkü bu modda update edilen data...

MSSQL Transaction İsolation Level Öğrenme 0

MSSQL Transaction İsolation Level Öğrenme

Aşağıdaki sorguyu MSSQL de çalıştırıp veritabanınızın transaction isolation levelını öğrenebilirsiniz. [code lang=”sql”] SELECT CASE transaction_isolation_level WHEN 0 THEN ‘Unspecified’ WHEN 1 THEN ‘ReadUncommitted’ WHEN 2 THEN ‘ReadCommitted’ WHEN 3 THEN...