Syntax Terminology Sözdizimi Terminolojisi

Lexeme:Bir dilin en düşük seviyeli sözdizimsel birimidir.

Token:Lexemeların kategorisidir.Tokenları kendimiz isimlendiririz.Aşağıda = için ben token olarak sign yazdım siz esitde yazabilirdiniz tamamen adlandırma dili yazana kişiye kalmıştır.

int a=b+c; ifadesini lexeme ve tokenlarını belirleyelim.Anlamlı herbir söz dizimsel birim lexemedır(=,a,+ vb.)

lexeme   token

int           type

a             variable

=             assign

b             variable

+             add

c             variable

;              semicolon

Bir cevap yazın