Refactoring Bad Smell – Extract Method

Birçok neden için kısa metod iyi bir tercihtir.Birincisi metodun tekrar kullanım şansı artar.İkincisi büyük metodları anlamak zaman alır, yorum satılarını okumak gerekir.Ama küçük metodlar kodun amacına uygun iyi bir isimlendirme ile kolayca anlaşılır.Metodlar daha basit hale gelir.
Extract Method Adımları
1) Önce kodun amacına uygun isimde yeni bir metod oluştur.
2-) Çıkarılmak istenen kodu yeni metoda kopyala,
3-) Yerel değişkenlere ve parametlere bak,
a-) Parametre çevirimi yap,
b-) Return ile değer döndür,
c-) Yerel değişken varsa metod içinde tanımla,
4-) Derle
5-) Metodun çıkarılacağı koda git ve yeni metodun çağırımını yap,
6-) Derle ve test et.
Extract Method Uygulanmadan Önceki Kod

boolean hastaylaAyniBolumde=false;

String doktorBolum=doktor.getBolum();

String hastaBolum=hasta.getBolum();

hastaylaDoktorAyniBolumde=doktorBolum.equals(hastaBolum);

Extract Method Uygulanmış Kod

boolean hastaylaAyniBolumde=false;

hastaylaAyniBolumde=doktorHastaylaAyniBolumde(hasta,doktor);

public boolean doktorHastaylaAyniBolumde(Hasta hasta,Doktor doktor){

String doktorBolum=doktor.getBolum();

String hastaBolum=hasta.getBolum();

return doktorBolum.equals(hastaBolum);

     }

Bir cevap yazın