Python if else Yapıları

[code lang="python"]x=5
y=8
if x>y:
    print ("x sayısı y sayısından büyüktür")
else:
    print ("x sayısı y sayısına eşit veya küçüktür")

Ekran çıktısı

x sayısı y sayısına eşit veya küçüktür

1-)

[code lang="python"]x=5
if 0<x:
if x>10:
print x,0 dan büyük 10 dan küçüktür

2-)

[code lang="python"]x=5
if 0<x<10:
print x, 0 dan büyük 10 dan küçüktür"

3-)

[code lang="python"]x=5
if 0<x and x<10:
print x,0 dan büyük 10 dan küçüktür

Burada 1 , 2 ve 3 nolu kullanımlar aynıdır sadece yazılma şekilleri farklıdır.

Bir cevap yazın