Mips – Risc Mimarisinde Assembly Dili

Mips Risc mimarisinde Assembly dili 3e ayrılır.Bunlar SAL,MAL ve TALdır.

SAL (SİMPLE ABSTRACT LANGUAGE):Gerçek bir assembly dilinin tüm özelliklerini içerir.Ancak gerçek bir Assembly dili değildir.Yüksek seviyeli diller ile makine dili arasınbdaki voşluğu doldurmak için kullanılır.Mal programlamadan daha kolaydır.SAL soyut assembly dilidir.Direkt ikili gösterim karşılığı yoktur.

MAL (MORE ABSTRACT LANGUAGE):Mips Risc mimarisinda Mal programı önce TALa daha sonrada TALdaki her komut Mips Risc makine koduna çevrilir.Malda programlama Tal dan daha kolaydır.Her ne kadar çoğu MAL komutlarının birebir gerçek assembly dili (TAL) karşılığı olsa da, MAL bazı soyut komutlara da sahiptir.

TAL (TRUE ABSTRACT LANGUAGE):ISAdaki komutlardan oluşur.Taldan daha aşağı seviyede programlama yapılamaz.3 operandlı komutlar; Oysa MALda 2 veya 3 operandlı komutlar kullanılır.TALda MALın aksine sabitler kullanılır.MIPS RISC işlemcisinin gerçek assembly dilidir.SAL veya MAL programı önce TAL programına dönüştürüldükten sonra makine koduna dönüştürülebilir.

Bir cevap yazın