Jena Kullanarak Java Programlama Dili İle Owl Dosyası Oluşturma

import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import com.hp.hpl.jena.ontology.DatatypeProperty;
import com.hp.hpl.jena.ontology.Individual;
import com.hp.hpl.jena.ontology.OntClass;
import com.hp.hpl.jena.ontology.OntModel;
import com.hp.hpl.jena.ontology.ProfileRegistry;
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.ModelFactory;
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.RDFWriter;
import com.hp.hpl.jena.util.FileManager;
import com.hp.hpl.jena.vocabulary.XSD;

public class Ontology {

public static void main(String[] args) {

String NS = "http://localhost/owl/ontologies/university/#";
String xmlbase = NS;

OntModel m = ModelFactory.createOntologyModel(ProfileRegistry.OWL_LANG);

RDFWriter rdfw = m.getWriter("RDF/XML-ABBREV");
rdfw.setProperty("xmlbase", xmlbase);
rdfw.setProperty("relativeURIs", "");

OntClass ogrenci = m.createClass(NS + "ogrenci");

OntClass ders= m.createClass(NS + "ders");

DatatypeProperty no= m.createDatatypeProperty(NS + "no");
no.addDomain(m.getOntClass(NS + "ogrenci"));
no.addRange(XSD.nonNegativeInteger);

DatatypeProperty ad= m.createDatatypeProperty(NS + "ad");
ad.addDomain(m.getOntClass(NS + "ogrenci"));
ad.addRange(XSD.xstring);

DatatypeProperty soyad= m.createDatatypeProperty(NS + "soyad");
soyad.addDomain(m.getOntClass(NS + "ogrenci"));
soyad.addRange(XSD.xstring);

DatatypeProperty kod = m.createDatatypeProperty(NS + "kod");
kod.addDomain(m.getOntClass(NS + "ders"));
kod.addRange(XSD.xstring);

DatatypeProperty dersAdi= m.createDatatypeProperty(NS + "ad");
dersAdi.addDomain(m.getOntClass(NS + "ders"));
dersAdi.addRange(XSD.xstring);

FileOutputStream outputFile;
String dosya = "C:/university.owl";
try {
outputFile = new FileOutputStream("C:/university.owl");
m.write(outputFile, "RDF/XML-ABBREV", xmlbase);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
}

Yukarıdaki kodu çalıştırmadan önce jena nın aşağıdaki resimde gösterilen jar dosyalarını projenize import etmeniz gerekmektedir.

jena

Projeyi çalıştırdığınızda C sürücüsünün altına university.owl dosyası oluşturulmuş olacaktır.İlerle bu kodu daha detaylı hale getireceğim.

“Jena Kullanarak Java Programlama Dili İle Owl Dosyası Oluşturma” üzerine 1 yorum.

Bir cevap yazın