Javada İki Stringin Karşılaştırılması

Javada iki String değeri karşılatırmak için equals kodunu kullanıyoruz.Bununla ilgili aşağıdaki örneği ve ekran çıktısını inceleyebilirsiniz.Java büyük harf küçük harf ayrımı yapıyor örneğin bir kısmıda onunla ilgili.

import java.awt.*;
import java.applet.*;
public class StringCompare extends Applet{
String x=Emrah;
String y=Kahraman;
String z=emrah;
String t=Emrah;
public void paint(Graphics g){
if(x.equals(y))
g.drawString(x+ ile +y+ kelimesi eşit ,10, 20);
else
g.drawString(x+ ile +y+ kelimesi eşit değil,10, 20);
if(x.equals(z))
g.drawString(x+ ile +z+ kelimesi eşit,10, 40);
else
g.drawString(x+ ile +z+ kelimesi eşit değil,10, 40);

if(x.equals(t))
g.drawString(x+ ile +t+ kelimesi eşit,10, 60);
else
g.drawString(x+ ile +t+ kelimesi eşit değil,10, 60);
}
}

Ekran Çıktısı

Ekran Al1nt1s1_thumb[2]

Bir cevap yazın