Javada ArrayList Kullanımı

Dinamik olarak genişleyebilen tek boyutlu dizilere ArrayList denir.ArrayList kullanmak için kodumuzun en yukarısına

import java.util.*;

eklememiz gerekmektedir.

ArrayListdizi_adi=new ArrayList();

şeklinde kullanılır.

Burada ArrayListdizi=new ArrayList;(); diyerek dizi adında String tipinde bir ArrayList oluşturmuş oluruz.

Şimdi ArrayList in metodlarına bakalım.

Daha önceden dizi adında bir ArrayList oluşturmuştuk onun üzerinden gidelim.

dizi.add(); Dizinin sonuna eleman eklemek için kullanılır.

dizi.remove(indis); İndis numarası yazılan elemanı diziden çıkartır.

dizi.clear(); Dizideki tüm elemanları siler.

dizi.indexof(aranılan); Dizi elemanları arasında arama yapar bulunursa pozisyon, değilse 1 değeri döndürülür.

dizi.size(); Listedekini eleman sayısını verir.

dizi.get(indis); İndisin gösterdiği Stringi verir.

TekBoyut.java // Dosyanın adı

import java.util.*;
public class TekBoyut {

public static void main(String[] args) {
Scanner tara=new Scanner(System.in);
ArrayList<Integer> x=new ArrayList<Integer>();//ArrayList Tanımlandı
for(int i=0;i<4;i++)
{
System.out.println("Sayı Giriniz");
x.add(tara.nextInt());//Klavyeden girilen sayı ArrayListe eklendi
}
for(int i=0;i<4;i++)
{
System.out.println(i+1+". sayi:"+x.get(i));
}
System.out.println("ArrayList Boyutu:"+x.size());
x.remove(2);//ArrayListin 3. sıradaki elemanı silindi
System.out.println("ArrayList Boyutu:"+x.size());
x.clear();//ArrayListin tüm elemanları silindi
}
}

“Javada ArrayList Kullanımı” üzerine 14 yorum.

 1. Paylaşım için teşekkürler.Çok yararlı bilgiler.Benim şöyle bir sorunum var.Array list içinde şöyle bilgiler var.
  [KARE 10 20 14, DAIRE 10 30 300, DIKDORTGEN 100 100 20 25, DIKDORTEN 200 200 20 15, KARE 500 400 18, DAIRE 300 200 10]

  Yapmam gereken şey dizinin ilk elemanını baz alırsam,KARE,10,20,14 verilerini ayrıştırıp işlem yapmam.Fakat bu ayrıştırma işlemini yapamadım.Yardımcı olursanız sevinirim.

  1. ArrayList içinde 6 tane eleman (KARE 10 20 14 gibi ) var siz her elemanıda kendi içindemi ayrıştırmak istiyorsunuz biraz daha ayrıntılı yazabilir misiniz?

 2. Her elemanı kendi içinde ayrıştırmak istiyorum.(KARE 10 20 14) elemanının KARE olduğunu okuyacak.10,20 ve 14 üzerinden de işlem yapacak şekilde kullanmak istiyorum.

 3. Ben bi quiz testi yapıyorum , bi question.txt’m var burdaki verileri alıp arrayliste atmam lazım?. Quiz bittiğinde quizi puanlatıp ondan sonra her bir ögrenci adına studentName_quizX.ttt şeklin eşleşmesı lazım. Bu konuda ne yapabilirim ???

 4. Merhaba,
  İnternetten çekilen verileri arrray liste aktarıyorum. Yapmak istediğim bu array list içindeki verileri android deki ikinci activity sayfasında kullanmak. Bunun için ne yapabilirim. Array List içindeki verileri nasıl taşıyabilirim. Teşekkürler.

 5. array ile bir döngü yapcam ve girdiğim stribgleri değerlendirip listeye alacak eğer listede varsa listeye katmayacak bunun için nasıl bir döngü kullanabilirim?
  .

 6. Sirali bir sayi dizisinde klavyeden girdimiz rakami silen bir program yazmak istiyorum yardimci olabilirmisiniz

 7. Mesela iki tane String var elimde renk ve meyve ismi. Elma için 3 renkli olabilir yeşil, sarı, kırmızı veya üzüm için yeşil ve mor. Her iki meyve adı ve rengi nasıl arraylist le kullanabilirim

 8. Mesela benim bir classım var defter diye ve defter renklerini de bir liste olarak tanımladım. ama aynı zamanda renkler için de bir classım var.

  main metodumun bulunduğu class üzerinden defter classımdaki renkler listesine ekleme yapmak istiyorum nasıl yapabilirim?

Bir cevap yazın